• dingbu1

Raport de analiză a pieței de îmbrăcăminte pentru yoga din China 2020 - studiu privind starea pieței și planificarea strategiei de dezvoltare

Din 2020, industria îmbrăcămintei de yoga a menținut o dezvoltare stabilă, dar din cauza focarului global de COVID-19, industria de îmbrăcăminte de yoga din China a fost afectată într-o oarecare măsură. Dar odată cu reluarea rapidă a muncii și a producției în țară, industria îmbrăcămintei yoga revine treptat la creștere. Pe termen lung, epidemia are un impact relativ mic asupra industriei de îmbrăcăminte yoga pe vasta piață internă. În prezent, dezvoltarea economică a Chinei este bună, nivelul veniturilor rezidenților se îmbunătățește constant, oferind un mediu bun de consum al pieței pentru industria îmbrăcămintei yoga. Politica industrială oferă un mediu de afaceri bun pentru industria îmbrăcămintei yoga și oferă, de asemenea, o bună garanție de politică pentru investitori.

În ultimii ani, din perspectiva investiției și dezvoltării industriei autohtone de îmbrăcăminte yoga, industria îmbrăcămintei yoga a fost favorizată de capital. Din datele statistice, scara investițiilor din industria îmbrăcămintei yoga în 2019 a atins *** 100 de milioane de yuani. Se poate demonstra că industria îmbrăcămintei yoga are o bună capacitate de a atrage investiții.

news1

Prognoza de creștere a investițiilor în industria de îmbrăcăminte pentru yoga din China

 Odată cu dezvoltarea continuă a economiei Chinei către calitate, inovația industrială a fost susținută. Industria îmbrăcămintei yoga din China intră în stadiul de dezvoltare, investițiile în industria de calitate sunt utilizate în principal pentru inovarea tehnologică, cercetarea și dezvoltarea de produse etc., industriile conexe pe termen scurt vor crește, de asemenea, investițiile pentru a obține mai multă competitivitate pe piață, câștigând astfel un piață mai largă, astfel încât industria va continua să se extindă scara de investiții, creșterea investițiilor este de așteptat să mențină o creștere constantă.

Prognoza de creștere a investițiilor din industria îmbrăcămintei yoga din China din 2020 până în 2026

news2

Indicele de concentrare a pieței din industrie este cea mai frecvent utilizată metodă de măsurare. Conform standardului de clasificare a gradului de concentrare industrială al economistului american Bain și al japonezului MitI, structura pieței industriale este împărțită aproximativ în două categorii: tip oligopolistic (CR8≥40) și tip competitiv (CR8 < 40%). Dintre acestea, tipul oligopol se împarte în tipul oligopol extrem de mare (CR8≥70%) și tipul oligopol cu ​​concentrație scăzută (40%≤CR8 < 70%). Tipul competitiv este împărțit în continuare în tip competitiv cu concentrație scăzută (20%≤CR8 < 40%) și tip competitiv descentralizat (CR8 < 20%).

Din perspectiva concentrării pieței de îmbrăcăminte yoga în 2019, CR4 din întreaga industrie este **%.

Clasificarea structurii pieței de către American Bain & Company

news3

 Rețeaua China Report este un raport senior de analiză a industriei, un furnizor de rapoarte de cercetare aprofundată a pieței și un portal cuprinzător de informații despre industrie al grupului mondial. „Raportul de analiză a pieței de îmbrăcăminte pentru yoga din China 2020 - Studiu asupra stării pieței și planificare a strategiei de dezvoltare” acoperă cele mai recente date din industrie, puncte fierbinți ale pieței, planificarea politicilor, informații competitive, prognoza pieței, strategia de investiții și alt conținut. Mai mult completat de un număr mare de diagrame intuitive pentru a ajuta întreprinderile din această industrie să înțeleagă cu precizie tendința de dezvoltare a industriei, tendința oportunităților pieței, dezvoltarea corectă a strategiei competitive a întreprinderii și a strategiei de investiții. Pe baza datelor autorizate publicate de Biroul Național de Statistică, Administrația Generală a Vămilor și Centrul de Informare de Stat, precum și a cercetărilor de teren ale centrului nostru asupra industriei și combinate cu mediul industriei, acest raport realizează cercetări și analize de piață din mai multe perspective, inclusiv de la teorie la practică, de la macro la micro.

Este una dintre bazele de decizie importante pentru întreprinderile din industrie, companiile de investiții relevante și departamentele guvernamentale pentru a înțelege cu exactitate tendința de dezvoltare a industriei, pentru a înțelege modelul concurenței din industrie, pentru a evita riscurile de operare și investiții și pentru a lua decizii strategice corecte privind concurența și investițiile. Acest raport este un instrument esențial pentru înțelegerea și investiția în industrie. Vizualizarea cercetării este o consultanță națională de informații despre industria bine-cunoscută, are o echipă de experți seniori, de-a lungul anilor a fost pentru mii de întreprinderi, consultanți, instituții financiare, asociații industriale, investitorii individuali oferă un raport de analiză profesională a industriei, cum ar fi clientul acoperă Huawei, China petroleum, China Telecom, China Building, și întreprinderile lider în industrie, cum ar fi HP, Disney, și au fost recunoscute pe scară largă de către clienți.

Datele acestui raport de cercetare au folosit în principal date statistice naționale, Administrația Generală a Vămilor, datele sondajului chestionar, date culese de Ministerul Comerțului și alte baze de date. Printre acestea, datele macroeconomice provin în principal de la Biroul Național de Statistică, unele date statistice industriale provin în principal de la Biroul Național de Statistică și datele de cercetare de piață, datele întreprinderilor provin în principal din baza de date statistică a întreprinderilor mari și a burselor de valori ale Națională. Biroul de Statistică și datele despre prețuri provin în principal din diferite baze de date de monitorizare a pieței. Metodele de analiză a industriei adoptate în acest raport de cercetare includ analiza modelului celor cinci forțe ale lui Porter, analiza SWOT și analiza PEST, pentru a efectua o analiză cuprinzătoare a mediului intern și extern al industriei și pentru a analiza tendința actuală a situației economice naționale, tendința de dezvoltare a pieței. și punctele fierbinți actuale ale industriei prin intermediul analiștilor seniori. Preziceți direcția viitoare de dezvoltare, punctele fierbinți emergente, spațiul pieței, tendința tehnologică și strategia de dezvoltare viitoare a industriei.

[Schema raportului]

Capitolul unu: Prezentare generală a dezvoltării industriei îmbrăcămintei yoga în China din 2017 până în 2020
Prima secțiune este o prezentare generală a dezvoltării industriei îmbrăcămintei yoga
I. Definiția industriei îmbrăcămintei yoga
În al doilea rând, introducerea informațiilor de bază în industria îmbrăcămintei yoga
3. Analiza caracteristicilor de dezvoltare ale industriei de îmbrăcăminte yoga
A doua secțiune este analiza lanțului industrial din amonte și din aval al industriei de îmbrăcăminte yoga din China
I. Introducere în principiul modelului de lanț industrial
Două, analiza lanțului industriei de îmbrăcăminte yoga
3. Analiza lanțurilor industriale ale industriei chineze de îmbrăcăminte yoga
1. Industria din amonte
2. Industriile din aval
Secțiunea a treia: Analiza ciclului de viață al industriei de îmbrăcăminte Yoga din China
I. Prezentare generală a teoriei ciclului de viață a industriei îmbrăcămintei yoga
În al doilea rând, analiza ciclului de viață al industriei de îmbrăcăminte yoga
A patra secțiune a industriei de îmbrăcăminte yoga analiza indicelui economic
I. Analiza profitului industriei îmbrăcămintei yoga
Două, analiza ciclului economic al industriei de îmbrăcăminte yoga
Trei, industria de îmbrăcăminte yoga cu valoare adăugată analiză spațiu
Secțiunea 5: Analiza barierelor de intrare în industria îmbrăcămintei yoga din China
I. Analiza barierelor financiare în industria îmbrăcămintei yoga
Două, analiza barierelor tehnice din industria de îmbrăcăminte yoga
iii. Analiza barierelor talentelor în industria îmbrăcămintei yoga
IV. Analiza barierelor mărcii în industria îmbrăcămintei yoga
V. Analiza altor bariere în industria îmbrăcămintei yoga

Capitolul doi: Analiza stării de dezvoltare a pieței globale de îmbrăcăminte yoga 2017-2020
Prima sesiune este o trecere în revistă a cursului de dezvoltare al industriei globale de îmbrăcăminte yoga
A doua secțiune este distribuția regională a pieței globale a industriei de îmbrăcăminte yoga
A treia secțiune Asian industria de îmbrăcăminte yoga analiza regională a pieței
I. Analiza situației actuale a pieței industriei asiatice de îmbrăcăminte yoga
ii. Dimensiunea pieței și analiza cererii de piață a industriei asiatice de îmbrăcăminte yoga
În al treilea rând, analiza perspectivei pieței industriei de îmbrăcăminte de yoga din Asia
Secțiunea a patra: Analiza pieței regionale a industriei de îmbrăcăminte yoga din America de Nord
1. Analiza stării pieței industriei de îmbrăcăminte yoga din America de Nord
ii. Analiza dimensiunii pieței și a cererii de pe piață a industriei de îmbrăcăminte yoga din America de Nord
3. Analiza perspectivei de piață a industriei de îmbrăcăminte yoga din America de Nord
Secțiunea v Analiza de piață a industriei de îmbrăcăminte yoga din UE
1. Analiza stării pieței industriei de îmbrăcăminte yoga din UE
ii. Dimensiunea pieței și analiza cererii de piață a industriei de îmbrăcăminte yoga din UE
3. Analiza perspectivei pieței industriei de îmbrăcăminte yoga din Eu
Secțiunea a șasea: Analiza întreprinderilor cheie din industria globală a îmbrăcămintei yoga
Secțiunea 7 Prognoza tendinței de distribuție a industriei mondiale de îmbrăcăminte yoga din 2021 până în 2026
Prognoza secțiunii 8 privind dimensiunea pieței globale a industriei de îmbrăcăminte de yoga din 2021 până în 2026

Al treilea capitol analizează mediul de dezvoltare al industriei îmbrăcămintei Yoga din China
Secțiunea unu analiză a mediului macroeconomic al Chinei
I. Analiza creșterii PIB-ului Chinei
În al doilea rând, analiza situației dezvoltării economice industriale
Analiza investițiilor sociale în active fixe
Cantitatea totală de îmbrăcăminte de yoga consumată de întreaga societate
5. Analiza creșterii veniturilor locuitorilor din mediul urban și rural
Analiza modificărilor prețurilor de consum
Analiza situaţiei de dezvoltare a comerţului exterior
Secțiunea a doua: Analiza mediului politic al industriei de îmbrăcăminte yoga din China
I. Situația actuală a sistemului de reglementare din industrie
Principalele politici și reglementări ale industriei
Secțiunea a treia: Analiza dezvoltării mediului social al industriei de îmbrăcăminte Yoga din China
1. Analiza populației și a mediului
2. Analiza mediului educațional
Analiza mediului cultural
IV. Analiza mediului ecologic
În al cincilea rând, analiza conceptului de consum

Capitolul patru: Funcționarea industriei de îmbrăcăminte Yoga în China
Prima secțiune este introducerea dezvoltării industriei de îmbrăcăminte Yoga în China
I. Revizuirea cursului de dezvoltare a industriei
În al doilea rând, analiza inovației în industrie
Trei, analiza caracteristicilor de dezvoltare a industriei
A doua secțiune este analiza dimensiunii pieței industriei de îmbrăcăminte Yoga din China
A treia secțiune a analizei ofertei industriei de îmbrăcăminte din China
A patra secțiune a analizei cererii industriei de îmbrăcăminte de yoga din China
Secțiunea 5: Analiza echilibrului între cerere și ofertă din industria îmbrăcămintei Yoga din China
Secțiunea a șasea: Analiza tendinței de dezvoltare a industriei de îmbrăcăminte Yoga în China

Al cincilea capitol al monitorizării datelor de operare a industriei de îmbrăcăminte din China
Prima secțiune a analizei dimensiunii industriei de îmbrăcăminte yoga din China
Unul, analiza structurii cantității întreprinderii
ii. Analiza mărimii activelor din industrie
A doua secțiune a industriei de îmbrăcăminte yoga din China de producție și marketing și analiza costurilor
1. Active circulante
În al doilea rând, analiza veniturilor din vânzări
Trei, analiza răspunderii
IV. Analiza la scara profitului
Analiza valorii de ieșire
A treia secțiune a analizei indicelui financiar al industriei de îmbrăcăminte yoga din China
I. Analiza profitabilitatii industriei
În al doilea rând, analiza solvabilității industriei
3. Analiza capacităţii de operare a industriei
IV. Analiza capacității de dezvoltare a industriei

Capitolul șase: Analiza modelului pieței de îmbrăcăminte pentru yoga din China 2017-2020
Prima secțiune a analizei statutului concurenței industriei de îmbrăcăminte yoga din China
I. Analiza concurenței industriei de îmbrăcăminte Yoga din China
2. Analiza mărcilor majore din industria de îmbrăcăminte Yoga din China
Secțiunea a doua: Analiza concentrației industriei de îmbrăcăminte Yoga din China
1. Analiza concentrării pieței industriei de îmbrăcăminte yoga din China
2. Analiza gradului de concentrare a întreprinderii din industria chineză de îmbrăcăminte yoga
A treia secțiune este problemele industriei de îmbrăcăminte yoga din China
A patra secțiune este analiza strategiei industriei de îmbrăcăminte yoga din China pentru a rezolva problemele
A cincea secțiune a analizei de competitivitate a industriei de îmbrăcăminte yoga din China
1. Factori de producție
Doi, condiții de cerere
3. Sprijin și industrii conexe
IV. Strategia, structura și competiția întreprinderii
V. Rolul guvernului

Capitolul șapte: 2017-2020 Caracteristicile cererii industriei de îmbrăcăminte yoga din China și analiză dinamică
Prima secțiune a dinamicii pieței de consum al industriei de îmbrăcăminte yoga din China
A doua secțiune este analiza caracteristicilor industriei de îmbrăcăminte yoga din China
1. Preferință de cerere
În al doilea rând, preferința de preț
3. Preferința de marcă
4. Alte preferințe
A treia secțiune a analizei costurilor industriei de îmbrăcăminte yoga
În al patrulea rând, analiza factorilor care influențează prețul industriei îmbrăcămintei yoga
1. Factori de cerere și ofertă
2. Factorul de cost
Trei, factori de canal
4. Alți factori
A cincea secțiune a analizei prețurilor industriei de îmbrăcăminte yoga din China
A șasea secțiune a industriei de îmbrăcăminte de yoga din China prognoza tendință medie a prețului
I. Factorii care influențează prețul industriei de îmbrăcăminte yoga din China
Două, China yoga industria de îmbrăcăminte medie de prognoză a tendinţei preţului
Trei, China yoga industria de îmbrăcăminte medie de creştere a preţului prognoza

Capitolul opt: Analiza 2017-2020 a stării pieței regionale a industriei de îmbrăcăminte Yoga din China
Prima secțiune este distribuția dimensiunii pieței regionale a industriei de îmbrăcăminte Yoga din China
A doua secțiune a analizei pieței de îmbrăcăminte yoga din estul Chinei
I. Privire de ansamblu asupra Chinei de Est
2. Analiza mediului economic din China de Est
3. Analiza dimensiunii pieței de îmbrăcăminte yoga din China de Est
În al patrulea rând, esticul pieței de îmbrăcăminte de yoga din China de est prognoză
Secțiunea a treia analiză a pieței din China centrală
I. Privire de ansamblu asupra Chinei Centrale
2. Analiza mediului economic din China Centrală
3. Analiza dimensiunii pieței de îmbrăcăminte yoga din China centrală
În al patrulea rând, prognoza dimensiunii pieței de îmbrăcăminte de yoga în centrul Chinei
Secțiunea 4 Analiza pieței Chinei de Sud
I. Privire de ansamblu asupra Chinei de Sud
2. Analiza mediului economic din China de Sud
3. Analiza dimensiunii pieței de îmbrăcăminte yoga din China de Sud
În al patrulea rând, în sudul Chinei, prognoza dimensiunii pieței de îmbrăcăminte de yoga

Situația concurenței din capitolul 9 a industriei de îmbrăcăminte yoga din China din 2017 până în 2020
Secțiunea 1 Analiza structurii concurenței a industriei îmbrăcămintei yoga din China (modelul celor cinci forțe ale lui Porter)
Concurența între întreprinderile existente
Analiza potențialilor intrați
iii. Analiza amenințărilor pentru înlocuitori
IV. Puterea de negociere a furnizorilor
V. Puterea de negociere a clientului
Secțiunea a doua: Analiza SWOT a industriei de îmbrăcăminte yoga din China
În primul rând, analiza avantajelor industriei
2. Analiza dezavantajelor industriei
3. Analiza oportunităților din industrie
IV. Analiza amenințărilor din industrie
Secțiunea 3 Analiza mediului competitiv al industriei chineze de îmbrăcăminte yoga (PEST)
I. Mediul politic
2. Mediul economic
În al treilea rând, mediul social
IV. Mediu tehnic

Capitolul 10 Analiza întreprinderii a industriei îmbrăcămintei yoga (ajustată cu actualizarea datelor)
Secțiunea 1 Întreprindere
I. Profilul întreprinderii
ii. Afacerea principală
3. Starea dezvoltării
4. Analiza avantajelor si dezavantajelor
Secțiunea 2 Întreprinderi
I. Profilul întreprinderii
ii. Afacerea principală
3. Starea dezvoltării
4. Analiza avantajelor si dezavantajelor
Secțiunea 3 Întreprinderi
I. Profilul întreprinderii
ii. Afacerea principală
3. Starea dezvoltării
4. Analiza avantajelor si dezavantajelor
Secțiunea 4 Întreprinderi
I. Profilul întreprinderii
ii. Afacerea principală
3. Starea dezvoltării
4. Analiza avantajelor si dezavantajelor
Secțiunea 5 Întreprinderi
I. Profilul întreprinderii
ii. Afacerea principală
3. Starea dezvoltării
4. Analiza avantajelor si dezavantajelor

Capitolul 11 ​​Analiza și predicția perspectivei de dezvoltare a industriei de îmbrăcăminte yoga în China din 2021 până în 2026
Prima secțiune este analiza perspectivei de dezvoltare viitoare a industriei de îmbrăcăminte Yoga din China
I. Analiza mediului investițional intern al industriei de îmbrăcăminte yoga
2. Analiza oportunităților de piață a industriei de îmbrăcăminte Yoga din China
Trei, China yoga industria de îmbrăcăminte de investiţii prognoza de creştere
A doua secțiune este prezicerea tendinței de dezvoltare viitoare a industriei de îmbrăcăminte Yoga din China
A treia secțiune a pieței de dezvoltare a pieței industriei de îmbrăcăminte yoga din China
I. Prognoza dimensiunii pieței industriei de îmbrăcăminte Yoga din China
În al doilea rând, China yoga îmbrăcăminte industria dimensiunea pieţei prognoza de creştere
Trei, China imbracaminte industria de imbracaminte de ieșire prognoza scară de valoare
Patru, China yoga industria de îmbrăcăminte de producţie valoare prognoza de creştere
V. Prognoza cererii și ofertei industriei de îmbrăcăminte Yoga din China
A patra secțiune a industriei de îmbrăcăminte de yoga din China tendință de prognoză a profitului
În primul rând, China, industria de îmbrăcăminte pentru yoga, prognoza de creștere a profitului brut
Doi, China, industria de îmbrăcăminte yoga prognoza de creștere a profitului total

Capitolul 12 analiza riscului de investiții și marketing a industriei îmbrăcămintei yoga din China din 2021 până în 2026
Prima secțiune yoga industria de îmbrăcăminte de investiții analiza riscului
I. Analiza riscului politicilor din industria îmbrăcămintei yoga
În al doilea rând, analiza riscului tehnic al industriei de îmbrăcăminte de yoga
Trei, analiza riscului concurenței în industria de îmbrăcăminte yoga
IV. Alte analize de risc ale industriei de îmbrăcăminte yoga
A doua secțiune analiză și sugestii de dezvoltare a afacerii industriei de îmbrăcăminte yoga
I. Model de afaceri al industriei îmbrăcămintei yoga
Doi, model de vânzări pentru industria îmbrăcămintei yoga
Trei, direcția de inovare a industriei de îmbrăcăminte yoga
A treia secțiune a industriei de îmbrăcăminte yoga strategii de a face față
În primul rând, profitați de oportunitatea investițiilor naționale
ii. Implementarea aliantei strategice competitive
În al treilea rând, propriile strategii de coping ale întreprinderii

Capitolul 13: 2021-2026 Strategia de dezvoltare a industriei de îmbrăcăminte yoga din China și sugestii de planificare
Prima secțiune este analiza strategiei de brand a industriei de îmbrăcăminte Yoga din China
În primul rând, importanța brandului de îmbrăcăminte pentru yoga
Două, întreprinderile de îmbrăcăminte yoga pentru a pune în aplicare semnificaţia strategiei de brand
Trei, yoga îmbrăcăminte întreprindere de analiză a stării mărcii
Patru, îmbrăcăminte yoga strategie de brand întreprindere
Cinci, brand de îmbrăcăminte yoga strategie de management strategic
A doua secțiune a pieței industriei de îmbrăcăminte yoga din China cheie de implementare a strategiei clientului
În primul rând, necesitatea implementării strategiei cheie pentru clienți
ii. Stabiliți clienți-cheie în mod rezonabil
În al treilea rând, strategia de marketing pentru clienții cheie
În al patrulea rând, consolidarea managementului clienților cheie
Cinci, punerea în aplicare a strategiei cheie client pentru a se concentra pe problema de rezolvat
A treia secțiune a industriei de îmbrăcăminte yoga din China analiză strategică cuprinzătoare de planificare
I. Planificare strategică cuprinzătoare
2. Strategia de dezvoltare a tehnologiei
3. Strategia de portofoliu de afaceri
IV. Planificare strategică regională
5. Planificare strategică industrială
Vi. Strategia de marketing de brand
Vii. Planificarea strategiei competitive

Capitolul 14: 2021-2026 Strategia de dezvoltare a industriei de îmbrăcăminte yoga din China și sugestii de investiții
Prima secțiune a analizei strategiei produselor din industria de îmbrăcăminte din China
I. Strategia de dezvoltare a produselor de servicii
În al doilea rând, strategia de segmentare a pieței
În al treilea rând, alegerea pieței țintă
Secțiunea a doua: Analiza strategiei de prețuri a industriei de îmbrăcăminte yoga din China
A treia secțiune a strategiei de marketing a industriei de îmbrăcăminte din China yoga
I. Strategia de selecție a canalelor industriei de îmbrăcăminte yoga
În al doilea rând, strategia de marketing pentru industria îmbrăcămintei yoga
A patra secțiune a strategiei de preț a industriei de îmbrăcăminte din China yoga
Secțiunea a cincea observă propunerea de investiții a analistului mondial din industrie
I. Analiza domeniilor cheie de investiții ale industriei de îmbrăcăminte Yoga din China
Analiza produselor cheie de investiții în industria îmbrăcămintei de yoga din China


Ora postării: 07-sept-2021